Energie en Omgewingsimpak

Herwinbare energie

Ons benadering is twee-ledige – eerstens word die impak van energie besparing in die oorhoofse ontwerp van huise in aggeneem, om energie besparings te optimaliseer.  Tweedens word die volgende ontwerp aspekte geimplemeteer:

 1. Ligtoebehore
 • Energie besparende LED ligte vir gemeenskaplike areas en huise
 • Dag/ nag sensors vir alle buite ligte
 • Interne paaie en gemeenskaplike gebiede word toegerus met lae energie LED ligtoebehore
 1. Gas
 • Alle huise word toegerus met gasstowe en gaswarmwatersilinders
 • Oonde van huise sal elektries wees
 • Gemeenskapsentrum kombuis sal toegerus word met ‘n kombinasie van gas en elektriese toebehore
 1. Hitte pomp
 • Gemeenskaplike geboue en die Versorgingseenheid word toegerus met ‘n sentrale hitte pompstelsel

Klimaatverandering

Die realiteit van klimaatsverandering wêreldwyd, is dat water spaarsamig gebruik moet word.  Alle geboue moet voldoen aan die nuuste SANS 10499 Part XA regulasies.  Al die komponente hiervan sal geimplemteer word in hierdie ontwikkeling:

 • Krane, stortkoppe en toilet waterbakke word toegerus met aerators en vloeibeperkers.
 • Huis- en gemeenskaplike tuine word ontwerp om die impak van watergebruik te minimaliseer
 • Klem word gelê op die benutting van plaaslike en inheemse plantegroei, sowel as plaaslike klip
 • Watertenks sal geinstalleer word by die gemeenskaplike geboue sowel as die huise vir effektiewe herwinning van water
 • Alle residensiële eenhede sal toegerus word met 2500L watertenke