koopooreenkoms

Die Koper koop ‘n eie titel erf vanaf die Ontwikkelingsmaatskappy, Ellenrust Eiendomme (Edms) Bk.

  • R 20 000 deposito is betaalbaar tydens die teken van die aankoopooreenkoms.
  • Die Koper moet ‘n waarborg lewer vir die balans van fondse betaalbaar.
  • Met die ondertekening van die koopooreenkoms van die erf, onderteken die koper ook ‘n boukontrak met die genomineerde kontrakteur.   Die Ontwikkelaar en sy bestuurspan neem verantwoordelik vir die volle toesig van die volledige konstruksie proses.
  • Die bestuurspan bestaan uit die genomineerde direkteure en die professionele span.
  • Ongeveer drie opeenvolgende betalingsertifikate sal deur die bourekenaar aan die koper gesertifiseer word vir die betaling van die konstruksie van die woning.