Ontwikkelaars

- Ellenrust Eiendomme (Edms) Bk

Die Ontwikkelingsmaatskappy, Ellenrust (Edms) Bpk, ’n geaffilieerde maatskappy van Klein Karoo Fonds.  Klein Karoo Fonds is ‘n Ontwikkelingsmaatskappy wat verskeie eiendomme in Suid-Kaap en omgewing besit.  KKF is onder andere die beherende aandeelhouer van die Caves Aftreeoord Ontwikkeling in Oudtshoorn.

Twee genomineerde direkteure is verantwoordelik vir die bestuur van die ontwikkelingsmaatskappy en die ontwikkeling.  Die Ontwikkelaar word bygestaan deur ‘n bekwame professionele span.

Besoek gerus www.kkf.co.za vir meer inligting.

Ellenrust Properties Pty Ltd has completed several developments since 2001:

Ellenrust Properties Pty Ltd will be affiliated with the KLEIN KAROO GROUP, a company that has an expanded property portfolio through-out the Southern Cape Region

  1. Caves Retirement Village (R 130 million) - Oudtshoorn
  2. Queens Mall (R 90 million) – Oudtshoorn
  3. Seppie Greeff Building (R 30 million) – Oudtshoorn
  4. Allied Building (R 8 million) – Oudtshoorn
  5. Queens Hotel (R 34 million) – Oudtshoorn

DEVILLIERS NEETHLING and ALIE KILLIAN as managing directors has completed and are currently involved with various relevant projects: